Formpac

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Speciallock

Formsprutat lock för sprayburk. Har du en idé på ett nytt lock? Kontakta oss så hjälper vi dig att få fram det.

Standardfärger
Standardfärger
För kundspecifika färger, kontakta oss för mer info.