Formpac

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Skruvlock

Skruvlock 63mm och 100mm i olika färger.
Locken är tillverkade i PP.

Standardfärger
Standardfärger
För kundspecifika färger kontakt oss för mer info.

Skruvlock Skruvlock