Formpac

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Inlägg/rister
Inlägget används för att förhöja kvalitén och hållbarheten på produkten. Inlägget håller produkten under vätskan/laken.
Tillverkas i livsmedelsgodkänd PP.

Dessa används till glasburkar eller mindre spänner. Finns i storlekarna 45-56-67-71-74 mm.
Inlägg/rister